CITED WORKS

Referenced in publications covered by other indexes

 • Citing :
  Erdem Tatlı (2017-2018)
  Selfie: masum bir eğlence mi, narsisist kişiliğin sunumu mu? - İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı
  Cited :
  Can Selfie Behaviour Be an Indicator of Narcissism? A Qualitative Research to Define the Relationship Between Selfies and Narcissism - Global Media Journal

Referenced in national refereed publications

 • Citing :
  İ. Ayşad Güdekli , Nur Cemelelioğlu Altın , (2018-2019)
  Selfie Motivations of Generation Y in Turkey within Visual Sharing Culture Context - International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal