CONFERENCE PAPERS


Published in other conference proceedings

National
  • Ö.Özsoy.
    (2017) ABnin Dijital Pazarlardaki Seçici Dağıtım Sistemlerine Yaklaşımı.
    Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı
    0-0, ISBN: