EDITOR


Editor in journals covered by other indexes

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi
(2016-2017) Hacettepe Üniversitesi