KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Eğitim:
Lisans: Bilkent Üniversitesi / Uluslararası İlişkiler (1996)
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi / Uluslararası İlişkiler (2000)
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi / Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler
1997-2004: Araştırma Görevlisi / Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
2004-...: Öğretim Üyesi / Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

İdari Görevler:
Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı (2007-2012)
Uluslararası İlişkiler Dergisi (SSCI) Yardımcı Editörlüğü (2010-...)
Defence Against Terrorism Review Dergisi-Danışma Kurulu Üyeliği (2008-...)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği
International Studies Association

Seçilmiş yayınlar:

Ali Şevket Ovalı, İlkim Özdikmenli, "Irak Savaşı Sonrasında Liberal Dünyanın Yapay İkiliği", Uluslararası İlişkiler (Social Sciences Citation Index) , Cilt 5 Sayı 19, pp. 89-118 Güz 2008.

Ali Şevket Ovalı, “Revisiting the Turkish Identity Debate in Turkish Israeli Relations”, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies (Historical Abstracts), Vol 35 No 4, pp. 28-53, Summer 2012.

Ali Şevket Ovalı, “From Europeanization to Re-nationalization: Contextual Parameters of Change in Turkish Foreign Policy”, Studia Universitatis (European Index for Humanities), Vol 3, pp. 17-38, September 2012.

Ali Şevket Ovalı, “Decoding Turkey's Lust for Regional Clout in the Middle East: A Role Theory Perspective", Journal of International and Area Studies (EconLiterature Index), Vol 20, No 1, July 2013. (Forthcoming).

Ali Şevket Ovalı, Yücel Bozdağlıoğlu, "Role Theory and Securitization: An Agency Based Framework for Decoding Turkey's Diplomatic Offensive Against Israel", The Turkish Yearbook of International Relations, Vol 43, 2012 (Forthcoming)

Ali Şevket Ovalı, Birsen Erdoğan, "Bölgesel ve Azınlık Dilleri İçin Avrupa Şartı: Bir Değerlendirme", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, 2002, pp. 217-250.

Ali Şevket Ovalı, Nilüfer Karacasulu, "Terör: Kavramsal Çeşitlilik", Mülkiye Dergisi , Cilt 28 Sayı 243, 49-62 pp., 2004

Ali Şevket Ovalı, "Masadan Sahaya Geçiş: Yeni Güvenlik Kurgusunun Uluslararası Politikadaki Yansımaları", Avrasya Dosyası , Cilt 10 Sayı 4, 111-131 pp., Kış 2004

Ali Şevket Ovalı, "AB'nin Terörizmle Mücadele Politikasındaki Dönüşüm: 11 Eylül ve Madrid Saldırılarının Etkileri", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi , Cilt 5 Sayı 3, 77-102 pp., Bahar 2006

Ali Şevket Ovalı, "Ütopya ile Pratik Arasında: Uluslararası İlişkilerde İnsan Güvenliği Kavramsallaştırması", Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 3 Sayı 10, 3-52 pp., Yaz 2006

Ali Şevket Ovalı, "Tarihsel Bir Perspektiften Batı-Yunanistan İlişkisinin Siyasal Arka Planı (1821-1945)", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , Cilt 62 Sayı 1, 165-195 pp., 2007

Ali Şevket Ovalı, "Revisiting the Environment-Security Nexus and Prospects for Turkey", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , Cilt 10 Sayı 2, 219-241 pp., 2009.

Ali Şevket Ovalı, “Westfalyan Adaletten İnsan Merkezli Adalete: Uluslararası Adalet ve Adaletsizliğin Gündemi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 10 Sayı 3, 2010.