DERSLER


Verilen Dersler

2017 - 2018
  • (HUK 203) Ceza Hukuku Genel Hükümler
  • (HUK 403) Ceza Usul Hukuku
2016 - 2017
  • (HUK 302) Ceza Özel Hukuku
  • (HUK 420) İnfaz Hukuku
  • (ADL 202) Ceza Usul Hukuku Bilgisi
  • (HUK 471) Kriminoloji
  • (ADL 206) Cezaevi İdaresi ve İnfaz Bilgisi
  • (HUK 203) Ceza Hukuku Genel Hükümler