KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ar. Gör Ayla Kaya Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun olmuştur. 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü İnsan Hakları Hukuku Programı'nda yüksek lisansa başlamış olup halen eğitimine devam etmektedir. Temel çalışma alanı, İnsan Hakları Hukuku ve Milletlerarası Kamu Hukuku'dur