K─░┼×─░SEL B─░LG─░LER

 

KISA ├ľZGE├çM─░┼×

Dr. Aytu? ONAN, lisans e?itimini, ?zmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisli?i Bölümünde 2010 y?l?nda tamamlad?. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisli?i Anabilim Dal?nda, s?ras?yla 2013 ve 2016 y?llar?nda tamamlayan, Dr. Onan, halen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yaz?l?m Mühendisli?i Bölümünde, doktor ö?retim üyesi olarak çal??maktad?r. Dr. Onan'?n ara?t?rma alan?: makine ö?renmesi ve metin madencili?idir. Dr. Onan'?n metin madencili?i alan?nda, uluslararas? hakemli dergi makaleleri bulunmaktad?r.