KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Aytuğ ONAN, lisans eğitimini, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2010 yılında tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında, sırasıyla 2013 ve 2016 yıllarında tamamlayan, Dr. Onan, halen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde, doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Dr. Onan'ın araştırma alanı: makine öğrenmesi ve metin madenciliğidir. Dr. Onan'ın metin madenciliği alanında, uluslararası hakemli dergi makaleleri bulunmaktadır.