KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1979 Ankara doğumludur. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1997-2001), yüksek lisans öğrenimini burslu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE İnsan Hakları Hukuku programında tamamlamıştır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku doktora programını Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiyede Devlet Başkanının Veto Yetkisi konulu tezle bitirmiştir. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2002 yılından itibaren araştırma görevlisi, 2009 yılından beri öğretim üyesi olarak çalışmış, Mali Hukuk ve Anayasa Hukuku ana bilim dallarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. Vergisel Düzenleyici İşlemlerin Hukuksal Sınırları isimli kitabı ile mali hukuk alanında doçent olmuştur.