KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Başak Bak 2005 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olup, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora öğrenimini yaptığı Ankara Üniversitesi’nde bu süre boyunca araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora araştırması için gittiği Eberhard Karls Üniversitesi Tübingen Hukuk Fakültesi’nde yazdığı fikri mülkiyet hukuku alanındaki doktora tezini 2016 yılında vererek, aynı yıl Ankara Ünivesitesi’nden doktora derecesi almıştır. Medeni Hukuk ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşan Bak’ın, bu alanlarda yazdığı bir kitabı, çeşitli ulusal ve uluslararası makaleleri ve uluslararası akademik etkinliklerde sunduğu bildirileri vardır. Aynı zamanda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün fikri mülkiyet hukuku uluslararası yüksek lisans programında ders vermiş olan Bak, halen daha King’s College London’da fikri mülkiyet hukuku alanında ikinci bir yüksek lisans öğrenimi yapmaktadır.