ATIFLAR

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Gonca, Murat/Özer, Özlem/Uğurluoğlu, Özg (2017-2018)
  İlaç Sektöründe Ürün Geliştirme, Ek Koruma Sertifikasının Önemi Ve Türkiyedeki Durum Cilt 4, Sayı 3 (Index Copernicus) - (2015) - Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
  Atıf Yapılan :
  İlaçta Zorunlu Patent Lisansı - Ankara Barosu Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Uğurluoğlu, Özgü (2017-2018)
  İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması - Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  İlaçta Zorunlu Patent Lisansı - Ankara Barosu Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Oral, Tuğçe Sayı (2017-2018)
  Niyet Mektubu - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,
  Atıf Yapılan :
  Borsa Opsiyon Sözleşmesi - AÜ SBF Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Memis, Mehmet Ünsal/Tüm, Kayahan (2017-2018)
  Döviz Cinsinden Alimlarda Döviz Alim Opsiyonlari Ve Riskten Korunma Muhasebesi - Muhasebe ve Finansman Dergis
  Atıf Yapılan :
  Borsa Opsiyon Sözleşmesi - AÜ SBF Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Organ, İbrahim/Bozdoğan, Doğan (2017-2018)
  Türkiyede Opsiyon Sözleşmelerinin Kullanım Alanı Ve Vergilendirilmesi - Yenifikir Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Borsa Opsiyon Sözleşmesi - AÜ SBF Dergisi

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Akçaal, Mehmet (2017-2018)
  Liability for the Sale of Medicine via Internet According to Turkish Law - The 2016 ICBTS International Research Conference in Munich
  Atıf Yapılan :
  The Right of Withdrawal in Distance Contracts under the Law on Consumer Protection No. 6502 - Law & Justice Review

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Yavuz, Cevdet/Acar, Faruk/Özen, Burak (2017-2018)
  Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler - Beta
  Atıf Yapılan :
  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yayın Sözleşmesine İlişkin Getirdiği Yenilikler ve Bu Düzenlemelere Yönelik Eleştiriler - Türkiye Barolar Birliği Dergisi