MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • B.Bak.
  (2017) Knowledge of Cuisine: Intellectual Property Protection in the Turkish Food Sector.
 • B.Bak.
  (2016) The Right of Withdrawal in Distance Contracts under Law on Consumer Protection Numbered 6502.
  Law & Justice Review , Vol. 11, No. 29, 129-143, ISBN: 1309-9485
 • B.Bak.
  (2015) Patentability under Turkish Patent Law According to the Decree Law No. 551 on the Protection of Patent Rights.
  Procedia-Social And Behavioral Sciences , Vol. 195, No. 3, 301-308, ISBN: 10.1016/j.sbspro.201

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • B.Bak.
  (2012) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yayın Sözleşmesine İlişkin Getirdiği Yenilikler ve Bu Düzenlemelere Yönelik Eleştiriler.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Vol. 25, No. 101, 13-30, ISBN: 1304-2408
 • B.Bak.
  (2011) İlaçta Zorunlu Patent Lisansı.
  Ankara Barosu Dergisi , Vol. 69, No. 3, 105-126, ISBN: 13009885
 • B.Bak.
  (2009) Borsa Opsiyon Sözleşmesi.
  AÜ SBF Dergisi , Vol. 64, No. 4, 39-75, ISBN: 1309-1034