KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Çağrı Çavdaroğlu 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisans çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde sürdürmektedir. İlgi alanları taşınım olayları ve gıda mikrobiyolojisidir. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.