UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Tasarım Projesi Yönetimi

- Endütriyel Tasarım Tarihi ve Teorii

- Tasarım Göstgebilimi