DERSLER


Verilen Dersler

2017 - 2018
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (HUK 599) Tez
 • (HUK 103) Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
 • (HUK 201) Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
 • (SBE 599) Tez
 • (HUK 104) Aile Hukuku
 • (HUK 202) Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
2016 - 2017
 • (HUK 301) Borçlar Özel Hukuku
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (HUK 103) Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
 • (HUK 599) Tez
 • (HUK 201) Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
 • (HUK 595) Seminer
 • (HUK 202) Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
 • (HUK 308) Miras Hukuku
2015 - 2016
 • (HUK 301) Borçlar Özel Hukuku
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (HUK 201) Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
 • (HUK 250) Spor Hukuku
 • (HUK 202) Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
 • (HUK 599) Tez
 • (HUK 104) Aile Hukuku
 • (HUK 307) Eşya Hukuku
2014 - 2015
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (HUK 103) Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
 • (HUK 201) Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
 • (HUK 104) Aile Hukuku
 • (HUK 202) Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
2013 - 2014
 • (HUK 201) Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
 • (HUK 460) Milletlerarası Satım Sözleşmeleri (CISG)
 • (ADL 203) Borçlar Hukuku Bilgisi
 • (HUK 103) Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
 • (ADL 106) Medeni Hukuk Bilgisi
 • (HUK 104) Aile Hukuku
 • (HUK 202) Borçlar Hukuku Genel Hükümler II