İDARİ GÖREVLER


İdari Görevler

“ Genel Eğitim Dersleri Koordinasyon Komisyonu Üyesi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2016 ~     )
“ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2016 ~     )
“ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2014 - 2015)
“ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2014 ~     )