KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Küçüközmen profesyonel iş hayatına 1986’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) başladı. 1995’te Jean Monnet bursu ile kabul aldığı Loughborough Üniversitesi’nde Avrupa İktisadı ve Finans üzerine Yüksek Lisans derecesini aldı. 1996-1997 yıllarında TCMB nezdinde faaliyet gösteren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda çalıştı. TCMB’den iki yıllık araştırma bursu kazandı. Hisse senedi getirilerinin dağılımı ve riske maruz değere (VaR) etkileri konulu teziyle 2000 yılında Exeter Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) Risk Yönetimi Daire Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2001’den bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uygulamalı Matematik Enstitüsü Finansal Matematik Bölümü’nde ve 2002’den bu yana da Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Finansal İstikrar Kurumu’nda (FSI) finansal risklerin düzenlenmesi ve denetimi ve enerji ticareti ve enerji risk yönetimi, finansal zaman serileri analizi, hedge funds konularında dersler veren Dr. Küçüközmen İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde de finansal risk yönetimi, banka yönetimi, finansal makroekonomi, yatırım analizi ve portföy yönetimi konularında dersler vermektedir.