TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Gözde Ekşioğlu , “ “Kentsel Alanda Fiziksel Çevrenin Fiziksel Aktivite Üzerindeki Etkisi”. ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tasci, Burcu Gulay. , “ “Mimarlik Merkezlerinin Mimarlik Toplum Diyalogu Uzerindeki Rolunun Degerlendirilmesi (Cocuk-Mimarli ”
Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Atmaca, Hande. 2011-2013“”. İzmir Ekonomi Ünivers , “ HASTANELERDEKİ SANCI VE DOĞUM ODALARINA HASTA ODAKLI YAKLAŞIMLAR: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
CAN KÜLAHÇIOĞLU , “ Alaçatı, Türkiye'nin yaşam tarzı ve tasarım dili geleneği ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Çağlayan Ekin Ay , “ Vitrin Tasarımında Davranışsal Değerlendirmeler ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Didem Kan , “ Daylighting Concepts For University Libraries And Their Influences On Users’ Effectiveness ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Gülfem Ergüneş , “ "Evin Uzantısı olarak Yuva Tasarımı" ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Oylum Dikmen , “ CHILDREN’S HOSPITAL SCHOOLS AS SOCIAL ENVIRONMENTS. A Case Study in Behcet Uz Children’s Hospital Sc ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
ÖZGE DENİZ ÖZKER , “ HAVA SOYUTLAMALARI: GÖRSEL SANAT BİÇİMİ OLARAK HAVA FOTOĞRAFLARININ ANALİZİ ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
SEVİ MERTER , “ A ”