KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Çalışma alanı siyasal düşünce tarihi ve siyaset felsefesidir. ODTÜ Ekonomi Bölümü'nde lisans, Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimi gördü. Siyaset teorisi yüksek lisansını London School of Economics'te, doktorasını ise Carleton Üniversitesi'nde tamamladı. Siyasal düşünce tarihi; modern ve çağdaş siyaset felsefesinde özgürlük, yurttaşlık, demokrasi, cumhuriyetçilik ve kozmopolitanizm tartışmaları (Rousseau, Kant, Tocqueville, Arendt ve Habermas); edebiyat ve siyasal düşünce (özellikle antik Yunan tragedyaları); modernite ve eleştirileri (hermeneutik ve Eleştirel Teori) temel ilgi alanlarıdır.

Makaleleri History of Political Thought, History of European Ideas ve Toplum ve Bilim dergilerinde yayımlanmış ve çeşitli derleme kitaplarda yer almıştır. Kitap eleştirisi/tartışma/çeviri alanındaki çalışmaları Toplum ve Bilim, Virgül, Birikim ve Baykuş dergilerinde yayımlanmıştır. Hasan Ünal Nalbantoğlu'na Armağan: Symbolae In Honorem armağan kitabının editörlüğünü (Adile Arslan ile) yapmıştır (İletişim Yayınları, 2008). Raphael Lemkin, Hannah Arendt ve Karl Jaspers'in eserlerinde soykırım, geçmişle yüzleşme ve politik sorumluluk temalarını irdeleyen bir kitap üzerinde çalışmaktadır.