BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitablarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • E.Ay Chelli.
  (2015) Avrupa Birliği'nde hukukçuların serbest dolaşımı.
  0-0, ISBN:
 • E.Ay Chelli.
  (2014) HMK ve MTK'ya göre tahkim usulü.
  0-0, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • E.Ay Chelli.
  (2016) Les g.
  Universit / Le Droit Et La Mondialisation
  0-0, ISBN:
 • E.Ay Chelli.
  (2016) Le droit processuel de la responsabilité civile.
  La Journée Bilatérale Roumanie-Turquie, Bucarest
  0-0, ISBN: