PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • Tazminat Davalarında Yargılama Usulü
    (2015-2016) TÜBİTAK