UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Bilgi Güvenliği

- uluslararası tahkim