KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

İş Bankası ve Ziraat Bankası Teftiş Kurullarında çalışmıştır.
Yapı Kredi ve Garanti Bankası Genel Müdürlüğünde bulunmuştur.
BDDK ve TMSF adına üç bankada Yönetim Kurullarında görev yapmıştır.
İzmir'de 2 devlet üniversitesinde ve bir vakıf üniversitesinde
lisas ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir.
"Capital Markets" kitabı bir Devlet Üniversitesinde ders kitabı olmuştur.
10 yılı aşkın süredir İzmir Ticaret Odası Finans Danışmanıdır.