KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Işık Gürleyen, lisans derecesini ODTÜ Uluslararası ilişkiler bölümünden (1996), iki yüksek lisans derecesinden ilkini Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü’nden (1998), ikincisini ise Siena Üniversitesi’nde (İtalya) “Avrupa’da Siyaset” Yüksek Lisans Programı’ndan (2001) aldı. Doktorasını Siena Üniversitesi’nde “Karşılaştırmalı ve Avrupa Politikaları” alanında (2005) tamamladı.
2006 yılında görev aldığı İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü'nden aynı yıl yardımcı doçent unvanını aldı. Araştırma alanları Türkiye-AB ilişkileri, dış politika analizi ve demokratikleşmenin uluslararası boyutlarıdır. Bu konularda çeşitli yayınları olup liselerde okutulan Uluslararası İlişkiler ders kitabının da editörüdür.