K─░┼×─░SEL B─░LG─░LER

 

KISA ├ľZGE├çM─░┼×

Levent Tolga EREN 2013 y?l?nda ?zmir Ekonomi ▄niversitesi Yaz?l?m MŘhendisli?i B÷lŘmŘ'nde lisans e?itimini tamamlad?ktan sonra ayn? y?l išinde ?zmir Ekonomi ▄niversitesi Bilgisayar MŘhendisli?i yŘksek lisans e?itimine ba?lam??t?r. 2016 y?l?nda yŘksek lisans e?itimini tamalad?ktan sonra ?zmir Ekonomi ▄niversitesi Bilgisayar MŘhendisli?i b÷lŘmŘnde doktora e?itimine ba?lad?. ?u an hem doktora e?itimine devam etmekte, hem de ?zmir Ekonomi ▄niversitesi Bilgisayar MŘhendisli?i B÷lŘmŘ'nde Ara?t?rma G÷revlisi olarak g÷rev yapmaktad?r.