İDARİ GÖREVLER


İdari Görevler

“ Senato Üyeliği ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2016 ~     )
Dekan Yrd. ,
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı   (2016 ~     )
“ İEÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Değişiklik Komisyonu Üyeliği ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2012 - 2013)
“ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi   (2011 ~     )
“ İzmir Ekonomi Üniversitesini temsilen İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği ”
İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu   (2011 - 2013)