KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Özge Özsoy, 1976 yılında İzmir’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Özel İzmir Amerikan Lisesi’nde tamamladı. 1994’te girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998’de mezun oldu. 1999 yılında Leicester Üniversitesi öğrenim bursunu kazanarak İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmasını yürüttü ve “İşçinin Ticari Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali” konulu tezi ile 2001 yılında bu Üniversite’den “Avrupa ve Uluslararası Ticaret Hukuku” alanında yüksek lisans derecesi (LL.M.) aldı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AB ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı’nın “Hukuk” bilim dalında doktora çalışmasına başladı. 2009, 2010 ve 2011 yıllarında yarı zamanlı olarak Atılım Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde “Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Metinleri Çevirisi” ve "AB Metinleri Çevirisi" derslerini verdi. “Topluluk Markası” başlıklı tezi ile, 2010 yılında Ankara Üniversitesi’nden “AB Hukuku” doktora derecesini aldı. Atılım Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde Eylül 2011’den Şubat 2017'ye kadar tam zamanlı öğretim görevlisi doktor olarak lisans ve yüksek lisans dersleri veren ve Şubat 2017'den beri İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev alan Özge Özsoy'un, başta fikri ve sınai haklar alanında olmak üzere uluslararası ve ulusal makaleleri ve çeviri çalışmaları bulunmaktadır.