KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Zeynep Arda, İletişim Bilimleri alanındaki doktorasını İspanya'da Universidad Jaume I'de, sosyal medyanın kimliğimizi ve birbirimizle olan iletişimimizi nasıl etkilediğini incelediği "Image Becomes Identity 2.0" başlıklı doktora tezini sunarak tamamlamıştır. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Doctor Europaeus cum laude derecesine sahiptir. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde ve Milano, İtalya'da, Domus Academy'de Etkileşim Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunudur. Yaptığı araştırmalar aldığı multi-disipliner, multi-kültürel eğitim çerçevesinde şekillenmektedir. Akademik çalışmalarının yanı sıra, Türkiye’de ve yurtdışında, 50’nin üzerinde firmayla, uluslararası ekiplerle, çeşitli alanlarda pek çok projede çalışmıştır.