ATIFLAR

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Eda Manav Özdemir (2015-2016)
  İş Mahkemelerinin İşleyişi ve Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alternatif Çözüm Yöntemleri - Çalışma ve Toplum 47, 2015/4, s.210(2), 204(3),202(1),201(1)=7 atıf
  Atıf Yapılan :
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm - Ankara Barosu Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Bektaş Kar (2014-2015)
  İş Yargılamasına Hakim Olan İlkeler - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.15 Özel Sayı 2013 s.869
  Atıf Yapılan :
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm - Ankara Barosu Dergisi 2012/2 s.52
 • Atıf Yapan :
  Erdem Özdemir (2008-2009)
  Karar İncelemesi: İşyeri Hekimi ile Yapılan Sözleşmenin Niteliği - Çalışma ve Toplum Dergisi Sayı:16 http://www.calismatoplum.org/sayi16/karar_inceleme_ozdemir.pdf(s.178,179,182)
  Atıf Yapılan :
  Kısmi Süreli Çalışan İşyeri Hekiminin Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hakları - Çalışma ve Toplum, 2007/13, s. 117-110
 • Atıf Yapan :
  Av.Prof.Dr.Yüksel Ersoy (2002-2003)
  Tıbbi Hatanın Hukuki ve Cezai Sonuçları - Türkiye Barolar Birliği Dergisi Sayı.53
  Atıf Yapılan :
  Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı Hakkında - İnternet Yayını

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Prof.Dr.Ali Nazım Sözer (2012-2013)
  Türk Sosyal Sigortalar Hukuku(Üç sayfaya, kitabın sayfa 473’de 1266’ya,477’de 1215,1224’e atıf yapılmakta) - Beta
  Atıf Yapılan :
  İşsizlik Sigortası Ödeneği Süresinin Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi - Prof.Dr.Ali Güzel’e Armağan II,Beta
 • Atıf Yapan :
  Nuri Çelik (2012-2013)
  İş Hukuku Dersleri s.177 - Beta Yayıncılık
  Atıf Yapılan :
  "Sosyal Devlet" İlkesi ve "Yaşam Hakkı" Çerçevesinde "İş Kazaları" - Sarper Süzek'e Armağan II, Beta