CONFERENCE PAPERS


Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings

National
 • A.BULGURCU , A.B.DEMİR , Ö.APPAK and A.A.SAYINER.
  (2020) Türkiye’den Bildirilen SARS-CoV-2 Tüm Genom Sekanslarında, RT-PCR Tanı Kitlerinin Analiz Bölgelerindeki Nükleotid Değişimlerinin Değerlendirilmesi.
  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / TMC 2020 Çevrim İçi Sempozyumu Bildiri Kitabı
  207-208, ISBN:
International
 • A.BULGURCU , B.ÖZKUL.
  (2019) The Effect of Integrated Microbe Training on Microbe Perception in Early Childhood.
  IX. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia / Proceedings And Abstracts Book
  321-322, ISBN: 978-605-68882-7-4
 • A.BULGURCU.
  (2018) Investigation of Hantavirus in Western Regions of Turkey: Investigation of the presence of hanta virus in rodents in Thrace region by using polymerase chain reaction.
  International XXXVIII. Turkish Microbiology Congress
  -, ISBN:

Published in other conference proceedings

National
 • A.BULGURCU , H.AKÇİÇEK , S.Y.ÖZGÜN , E.FEYZİOĞLU DEMİR and D.KELEŞ.
  (2021) Evaluation of the Psycho-Social Effects of the COVID-19 Pandemic on Medical Laboratory Technicians Working in Izmir Provincial Center.
  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO I. Ulusal Öğrenci Kongresi
  103-104, ISBN:
 • A.BULGURCU , E.ŞAHİN , D.MEŞİNCİ , E.FEYZİOĞLU DEMİR and D.KELEŞ.
  (2021) Evaluation of Online Laboratory Simulations in the Process of Distance Education by Medical Laboratory Students.
  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO I. Ulusal Öğrenci Kongresi
  81-84, ISBN:
 • A.BULGURCU.
  (2010) Thermus oshimai DSMZ 12092’den elde edilen beta galaktosidaz enziminin karakterizasyonu ve farklı proses koşullarında incelenmesi.
  VII. Biyomühendislik Günleri
  -, ISBN:
International
 • A.BULGURCU.
  (2022) RSV, Influenza ve SARS-CoV-2 İçin Multipleks RT-PCRTesti Validasyonu.
  XL. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi
  -, ISBN:
 • A.BULGURCU , D.KELEŞ BARTIK.
  (2020) The significance of visual laboratory simulations in distance learning of medical laboratory techniques.
  International Cyprus University / Abstract Book
  172-173, ISBN: