CITED WORKS

Referenced in books published by national publishers

  • Citing :
    Prof. Dr. Veli Özer Özbek (-1)
    İnfaz Hukuku - Seçkin Yayıncılık
    Cited :
    7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un İnfaz Hukuku ve Covid-19 Salgını Işığında Kısa Bir Değerlendirmesi - Onikilevha