PERSONAL INFORMATION

 

SHORT CV

Araş. Gör. Ayla Kaya Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun olmuştur. 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde başladığı Kamu Hukuku Bölümü İnsan Hakları Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan 2019 yılında mezun olmuş, yine aynı yıl doktora eğitimine başlamıştır. Şuan hala Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Temel çalışma alanları, İnsan Hakları Hukuku ve Milletlerarası Kamu Hukuku'dur