CONFERENCE PAPERS


Published in other conference proceedings

National
 • F.Yentür and A.Satı.
  (2023) Restoranlarda QR Kod Menü Kullanımının Swot Analizi ile İncelenmesi.
  23. Ulusal Turizm Kongresi / 23. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı
  33-48, ISBN: 978-605-254-834-9
 • A.Satı.
  (2021) Laboratuvarda Üretilen Et (Lab-Et) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme.
  21. Ulusal - 5. Uluslararası Turizm Kongresi / 21. Ulusal - 5. Uluslararası Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı
  626-635, ISBN: 978-605-254-505-8
 • N.N.Özgen , S.U.Kurt and A.Satı.
  (2019) Hostellere Yapılan Çevrimiçi Yorumların Değerlendirilmesi: İstanbul ve Kapadokya Örnekleri.
  5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi / 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
  39-40, ISBN: 978-975-441-525-4
International
 • A.Satı , I.Özgen.
  (2024) Calculation of the Carbon Footprint of Restaurant Menus.
  International Food Innovation And Sustainability Congress / International Food Innovation And Sustainability Congress Abstract Book
  140-140, ISBN: