BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

 • B.Bahçeci ....
  (2019) Kamu Alacağını Takip Hukuku.
  Seçkin Yay. , ISBN: 9789750252808
  Author
 • B.Bahçeci .
  (2016) Vergisel Düzenleyici İşlemlerin Hukuksal Sınırları.
  Yetkin Yayınevi ,
  Author
 • B.Bahçeci .
  (2008) Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiyede Devlet Başkanının Veto Yetkisi.
  Yetkin Yayınevi ,
  Author