BOOK CHAPTERS


National book chapters

 • C.C.Küçüközmen.
  Basel IV Yolda mı?.
  No. 19, 459-480
  N.O.Altay , C.C.Küçüközmen , M.Ural and E.Demireli.
  Bankacılığın El Kitabı.
  (2016), Bankacılık Akademisi Yayınları, ISBN: 9786059048484
 • C.C.Küçüközmen.
  Bankacılık ve Risk Yönetimi.
  No. 18, 443-456
  N.O.Altay , C.C.Küçüközmen , M.Ural and E.Demireli.
  Bankacılığın El Kitabı.
  (2016), Bankacılık Akademisi Yayınları, ISBN: 9786059048484
 • İ.Erol , B.Ünüvar , C.C.Küçüközmen.
  Para ve Merkez Bankacılığı.
  No. 1, 1-30
  N.O.Altay.
  Para İktisadı Teori ve Politika.
  (2015), Palme Yayınları, ISBN: 9786053553151
 • C.C.Küçüközmen.
  Küresel Kriz ve Risk Yönetimi.
  629-640
  N.Eroğlu , İ.Eroğlu , H.İ.Aydın.
  İKTİSADİ KRİZLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ.
  (2015), ORION, ISBN: 9786055145545
 • V.Alptekin , B.Ünüvar , C.C.Küçüközmen.
  Para Politikası Araçları.
  No. 2, 31-50
  N.O.Altay.
  Para İktisadı Teori ve Politika.
  (2015), ISBN: 9786053553151
 • C.C.Küçüközmen.
  Bankacılıkta Basel Düzenlemeleri ve Risk Yönetimi.
  225-257
  N.O.Altay , C.Küçüközmen , M.Ural and E.Demireli.
  Banka İktisadı ve İşletmeciliği.
  (2014), Detay Yayıncılık, ISBN: 9786055216962
 • C.C.Küçüközmen.
  Küresel Kriz ve Sistemik Risk.
  No. 1, 3-18
  M.V.Kaya.
  2008 Küresel Krizi ve Ekonomik Çöküş.
  (2013), Adalet Yayınevi, ISBN: 9786051460390
 • C.C.Küçüközmen.
  Düzenleme, Denetim ve Küresel Finansal Kriz: Basel-II ve Stres Testleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme.
  No. 4, 45-58
  G.Özgür , H.Yetkiner.
  Zor Zamanlarda İktisat.
  (2011), EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti., ISBN: 978-605-4334-77-3
 • C.C.Küçüközmen.
  Finansal Krizi Sorularla Anlamak: Oyuncular ve Riskler.
  No. 4, 19-30
  M.Karacal , H.F.Baklacı , H.Yetkiner.
  Küresel Kriz ve Risk Yönetimi: Yanılgılar ve Gerçekler.
  (2010), İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, Vol. 35,

International book chapters

 • Ş.Özdemir , F.Çınar , C.C.Küçüközmen and K.Merih.
  Predicting Chronic Absenteeism Using Educational Data Mining Methods.
  511-526
  Ş.Ş.Erçetin.
  Chaos, Complexity and Leadership 2016.
  (2017), Springer, Ser. Springer P, ISBN: 978-3-319-64554-4
 • F.Çınar , C.C.Küçüközmen.
  Object Oriented Modelling of Corporate Complexity Performance Balance Card: CBBC.
  175-182
  Ş.Ş.Erçetin , S.Banerjee.
  Chaos, Complexity and Leadership 2013.
  (2015), Springer, ISBN: 978-3-319-09709-1
 • M.B.Karan , C.C.Küçüközmen , A.Aktürk.
  Re-examining Turkey's Potential of Becoming a Natural Gas Hub.
  119-142
  A.Dorsman , T.Gök , M.B.Karan.
  Perspectives on Energy Risk.
  (2014), Springer, ISBN: 9783642415951
 • C.Guermat , K.Hadri , C.C.Küçüközmen.
  Forecasting Value at Risk in Emerging Arab Stock Markets.
  225-243
  K.A.Hussein , M.Omran.
  Financial Development In Arab Countries.
  (2006), Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Ser. Book of Re, ISBN: 9960321568