KEY NOTE SPEAKER

National Journal

 • Antigone and Medea: A Seach for Justice
  (2012-2013)
 • İnsanlık Suçu, Geçmişle Yüzleşme ve Kolektif Sorumluluk
  (2012-2013)
 • Soykırım, Yüzleşme, Sorumluluk: Arendt, Lemkin, Jaspers
  (2012-2013)
 • Telosunu Arayan Üniversite: Bilgi, İktidar, Özgürlük
  (2011-2012)
 • Adalet Kavramı ve Politika Felsefesindeki Yeri
  (2011-2012)
 • Toplum Dini olarak Yurtseverlik
  (2011-2012)
 • Kozmopolitanizm ve Konukseverlik
  (2008-2009) Uludağ Üniversitesi - Felsefe Bölümü
 • Kültürdeki Kriz ve Kamusal Aklın Tutulması: Hannah Arendt
  (2006-2007) Uludağ Üniversitesi, Bursa - Uludağ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 • Weak Tradition: Tradition and Modernity in Gadamer’s Philosophical Hermeneutics
  (2005-2006) Boğaziçi University - Boğaziçi University Department of Philosophy