BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

  • D.Akbay D.Akbay.
    (2010) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Limited Ortaklık Genel Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları.
    Vedat Kitapçılık ,
    Author