CONFERENCE PAPERS


Published in other conference proceedings

National
 • E.Akduman.
  (2021) Uluslararası Özel Hukukta ve AB Hukukunda Sınırötesi Şirket Göçü.
  Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve ATUGAM Tarafından Düzenlenen Göç Ve Milletlerarası Özel Hukuk Sempozyumu (Online) / Göç Ve Milletlerarası Özel Hukuk Sempozyumu
  17-29, ISBN: 9789756707654
 • E.Akduman.
  (2021) Covid-19 Döneminde Uluslararası Elektronik Tahkim.
  Covid-19 Ve Hukuk Sempozyumu
  613-653, ISBN: 9786257334549
 • D.Ö.Ü.E.Akduman.
  (2019) Elektronik Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü.
  İzmir Barosu Ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Dijital Ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Hukuk Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi
  -, ISBN:
 • D.Ö.Ü.E.Karademir.
  (2016) Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Yabancılık Unsuru.
  İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve Avrupa Tahkim Mahkemesi Tarafından Düzenlenen Ulusal Ve Uluslararası Tahkim Uygulamaları Konferansı / Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  129-143, ISBN:
International
 • P.D.H.Kubilay , D.Ö.Ü.E.Ay Chelli and D.Ö.Ü.Ebru Karademir.
  (2015) Yeni Türk Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Sermaye Piyasalarının Denetimi ve Önlemler.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve University Of The Aegean Tarafından Düzenlenen Sermaye Piyasası Hukuku Ve Finansal Denetim Uluslararası Konferansı / Law & Justice Review
  13-31, ISBN: