ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

International
 • H.Kubilay , E.Karademir and E.A.Chelli.
  (2015) Supervision and Measures in Capital Markets according to the New Turkish Capital Market Act.
  Law & Justice Review , No. 1, 13-31,

Published or accepted to be published in refereed journals

National
 • E.Akduman.
  (2020) Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisi.
  Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Vol. 15, No. 163, 466-481, ISBN: 1306-9802
 • E.Karademir.
  (2018) Türk Hukukunda Çifte/Çok Vatandaşlıktan Kaynaklanan Sorunlar.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 20, No. 1, 239-264, ISBN: 1303-6963
 • E.Karademir.
  (2016) Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Yabancılık Unsuru.
  Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 4, No. 7, 129-143, ISBN: 2147-7213
 • E.Karademir.
  (2015) Viyana Satım Antlaşması'nda Boşluk Doldurma.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 2, 231-256, ISBN: 1305-757X
 • E.Akduman.
  (2007) Mahkeme Kararı (3. Daire) (Çeviri).
  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan , No. 2, 21-33,
 • E.Akduman.
  (2005) Yabancı Personel Çalışma İzni Süresinin Uzatılmaması Halinin İş Akdine Etkisi (Karar İncelemesi).
  Kazancı Hukuk İşletme Ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergi , No. 7, 137-141,
 • E.Akduman.
  (2005) Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakları.
  Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi , No. 10, 66-100,
International
 • E.Akduman.
  (2020) Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Uyarınca Koruma ve Ziyaret Hakkı.
  Public And Private International Law Bulletin , Vol. 40, No. 2, 1373-1402, ISBN: 2651-5377
 • E.Karademir.
  (2013) Milletlerarası Kurumsal Tahkim Merkezlerinin Bir Karşılaştırması.
  Milletlerarası Hukuk Ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni , No. 2, 73-105, ISBN: 1308-0385