CONFERENCE PAPERS


Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings

International
 • S.Misci and E.Uzunoglu.
  (2008) Knowledge management in the field of advertising: How advertising and media agencies manage knowledge?.
  9th European Conference On Knowledge Management
  515-524, ISBN: 978-1-906638-10-8

Published in other conference proceedings

International
 • S.Türkel , B.Yaman and E.Uzunoğlu.
  (2015) Communicating Corporate Social Performance: A Research on Twitter.
  20th International Conference On Corporate And Marketing Communications / Proceedings Of The 20th International Conference On Corporate And Marketing Communications
  275-278, ISBN: 978-975-8789-55-9
 • S.Misci Kip , E.Uzunoğlu and P.J.Kitchen.
  (2014) Implementing Knowledge Management for Effective Communication Solutions: An Analysis of Communication Agencies in Turkey.
  19th Corporate And Marketing Communications (CMC) Conference / Proceedings Of The 19th International Conference On Corporate And Marketing Communications
  0-0, ISBN:
 • E.Uzunoğlu , S.Misci Kip.
  (2014) Dialogic Communication through Social Media: How Turkish Non-Profit Organizations (NPOs) Use Facebook to Build Relationships?.
  19th Corporate And Marketing Communications (CMC) Conference / Proceedings Of The 19th International Conference On Corporate And Marketing Communications
  0-0, ISBN:
 • E.Uzunoğlu , S.Misci Kip and B.Yaman.
  (2013) How Brand Messages Are Disseminated Through Blogger Endorsement: Descriptive Case Studies from Food Sector.
  10th International Symposium Communication In The Millenium
  272-284, ISBN: 978-975-404-927-5
 • E.Uzunoğlu.
  (2010) Can We Accept User Generated Ads in Social Media as a Communication Tool?.
  International Conference On New Media And Interactivity / New Media And Interactivity
  92-99, ISBN: 978-975-400-330-7
 • E.Uzunoğlu , S.Misci.
  (2009) The Effects of Co-Branding on Consumer Perception.
  4th International Conference On Business, Management And Economics (ICBME) 2008
  25-32, ISBN: 978-975-6339-18-3
 • F.Onat , E.Uzunoğlu.
  (2009) Çalışanların Ağızdan Ağıza Pazarlamadaki Yeri.
  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi / MARCOM 2009 Uluslararası Pazarlama İletişimi Sempozyumu
  127-139, ISBN: 978-975-483-810-7
 • F.Onat , E.Uzunoğlu.
  (2008) Kurumsal İletişimde Örgütün Dışa Açılan Penceresi Konumundaki Yönetici Asistanlarının Duygusal Zeka Gerekliliğinin Değerlendirilmesi.
  II. ULUSLARARASI DUYGUSAL ZEKA VE İLETİŞİM SEMPOZYUMU / MEDYAYI ANLAMAK: DUYGUSAL OKURYAZARLIKTAN MEDYA OKURYAZARLIĞINA
  130-140, ISBN: 978-975-483-784-1
 • E.Uzunoğlu , S.Misci.
  (2008) Value Creation through the Integration of Product Design and Branding.
  International Conference On Value Chain Sustainability
  263-271, ISBN: 978-975-8789-25-2
 • E.Uzunoğlu , A.Temel Eğinli.
  (2007) The Effects of Innovation on Corporate Reputation: Samples of Successful Implementations.
  Yaşar Üniversitesi / Perspectives On Organizational Behavior And Organizational Culture
  249-272, ISBN: 978-975-6339-15-2
 • E.Uzunoğlu , S.Misci.
  (2007) Müşteri Sadakatinde Başarının Anahtarı: Duygusal Zeka Örnek Olay İncelemesi – Garanti Bankası.
  Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu 2007
  336-347, ISBN: 978-975-483-735-3