CONFERENCE PAPERS


Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings

National
 • E.YILMAZ.
  () AMERİKAN BELGELERİ IŞIĞINDA, AMERİKA’NIN TÜRK DEMOKRASİ HAYATI VE LİDERLERI HAKKINDAKİ ALGISI (1942-1944).
  -, ISBN:

Published in other conference proceedings

National
 • E.YILMAZ.
  (2021) BOZKURT LOTUS DAVASININ İNGİLİZ BASININDAKİ VE AMERİKAN RESMÎ BELGELERİNDEKİ YANSIMALARI.
  TÜRK HUKUK TARİHİ SEMPOZYUMU
  117-134, ISBN:
International
 • E.YILMAZ.
  (2021) Amerikan Belgeleri Işığında Amerika'nın Türk Demokrasi Hayatı ve Lİderleri Hakkındaki Algısı (1942-1944).
  TBMM'NİN AÇILIŞININ 100.YILI: OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
  289-312, ISBN:
 • E.YILMAZ.
  (2019) İngiliz Basınında Milli Mücadelenin Hazırlık Aşaması ve Mustafa Kemal Algısı (1919-1920) .
  MİLLİ MÜCADELENİN 100.YILINDA SAMSUN SEMPOZYUMU-Türk Tarih Kurumu
  -, ISBN:
 • E.YILMAZ.
  (2018) AMERİKALI MİSYONER EDWİN MUNSELL BLİSSİN HATIRALARINDA ERMENİ SORUNU.
  Osmanlıdan Cumhuriyete Hatırat Sempozyumu
  0-0, ISBN: