BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

 • E.YILMAZ (Ateşoğlu) .
  (2006) Türk Siyasal Yaşamında Milli Demokratik Devrim.
  YAR MH Yayınları , ISBN: 9750074491
  Author

Author, Editor and Interpreter of International Books

 • E.Yılmaz D.Altun .
  (2020) AMERİKAN MİSYONERLERİNİN TÜRK- ERMENİ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ.
  LAP LAMBERT Academic Publishing (2020-03-06 ) , ISBN: 978-620-0-78761-3
  Author
 • E.YILMAZ L. Ceban.
  (2018) Amerikan Misyonerlik Faaliyetlerinin Türk-Ermeni İlişkilerine Etkisi.
  GlobeEdit , ISBN: 978-613-8-25656-4
  Author