BOOK CHAPTERS


National book chapters

 • E.Çalıcı and F.D.Önerci.
  İşkence.
  T.Yalçın Sancar.
  Kriminoloji Yazıları.
  (2015), Savaş Yayınevi,

International book chapters

 • E.C.Çalıcı.
  Kadın Hakları Mücadelesine İhtimam Etiğiyle Bak(ama)mak: Beyaz Feminizm Örneği.
  Z.Ö.Üskül Engin , D.Kara and D.Kuğuoğlu Altınışık.
  Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk - Cilt 3.
  (2022), On İki Levha Yayıncılık, ISBN: 978-625-432-329-4