CONFERENCE PAPERS


Published in other conference proceedings

National
 • E.Kocabıyık.
  (2006) Endüstri Ürünleri Tasarımının Türkiye'deki Gelişimi: Gırgır Halı Süpürgesi Örneği.
  İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / Türkiye'de Tasarımı Tartışmak III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı
  364-373, ISBN: 975-561-277-7
International
 • E.Kocabıyık and N.Bayazıt.
  (2015) Tasarım tarihi araştırmalarında gündelik nesneleri tarihlendirme yöntemleri: Tekel (İnhisarlar) sigara paketleri üzerine bir çalışma.
  Mimar Sinan University, Hitit University, İstanbul / TAG Turkey – 2nd Symposium On Archeological Things, World Archaeological Congress
  0-0, ISBN:
 • E.Kocabıyık and A.E.Kurtgözü.
  (2013) Designing a Modern Nation: The Role of Cigarette Package Graphics in the Construction of Turkish National Identity.
  Design History Society 2013 “Towards Global Histories Of Design: Postcolonial Perspectives”
  0-0, ISBN:
 • E.Kocabıyık and A.E.Kurtgözü.
  (2012) Knowledge in a Box: The ‘National’ as Revealed through a Reading of Turkish Cigarette Packages.
  Knowledge In A Box: How Mundane Things Shape Knowledge Production
  0-0, ISBN:
 • E.Kocabıyık and N.Bayazıt.
  (2012) Oriental Tobacco: From Local to Global, From a Plant to a Product.
  2nd Agrindustrial Design Congress: Mediterranean / Food / Design
  103-114, ISBN: 978-975-8789-49-8
 • A.C.Özcan and E.Kocabıyık.
  (2011) Maintenance as a Design Activity: Falcon Looking Hawks and Repair Shops vs. Authorized Services.
  4T Symposium-Design, Technology And Experience
  0-0, ISBN:
 • E.Kocabıyık and N.Bayazıt.
  (2010) The Last Cigarette? Design Consequences of Legislating Smoking in Turkey.
  4T Symposium-Deciphering The Object
  89-100, ISBN: 978-975-633-9
 • M.Ovacık Dörtbaş and E.Kocabıyık.
  (2009) Sustainability of Toy Making: Eyüp Toys’r Ours.
  8th European Academy Of Design Conference / Design Connexity
  335-341, ISBN: 978-1-901085-97-6
 • E.Kocabıyık and T.Varış.
  (2007) Türk Sigara Kültüründeki Değişimlerin Göstergesi Olarak Sigara Markası ve Ambalajlarının Tasarım Olgusu ve Evrim Kuramı ile Analizi.
  TMMOB Kimya Mühendisleri Odası / V. Uluslararası Ambalaj Kongresi Ve Sergisi Bildiriler Cilt 1
  485-503, ISBN: