CITED WORKS

Referenced in national refereed publications

 • Citing :
  Meral Akan (2012-2013)
  Konya İlinde Halı Kilim Tamirciliğinin Bugünkü Durumu ve Halı-Kilim Tamir Ustaları - Uluslararası Geleneksel El Sanatı Ustaları Sempozyumu
  Cited :
  Tekstil Ürünlerinde Konservasyon ve Restorasyon İşlemlerinde Karar Verme Ölçütleri - 2000'li Yıllarda Türkiye'de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri
 • Citing :
  İsmail Öztürk (2011-2012)
  Türk Halı ve Düz Dokumaları Üzerine Tartışılması Önerilen Konular - Arış -Atatürk Kültür Merkezi
  Cited :
  Regionally Different Traditional Turkish Carpets and the New Appearances They Gained in 19th century - 13th European Textile Network Conference
 • Citing :
  İsmail Öztürk (2011-2012)
  Türk Halı ve Düz Dokumaları Üzerine Tartışılması Önerilen Konular - Arış- Atatürk Kültür Merkezi
  Cited :
  The Effect of Carpet Trade Between the Ottoman Empire and Great Britain on West Anatolian Carpet Designs - Textile Society of America
 • Citing :
  İsmail Öztürk (2011-2012)
  Türk Halı ve Düz Dokumaları Üzerine Tartışılması Önerilen Konular - Arış-Atatürk Kültür Merkezi
  Cited :
  İzmir'in Batı Anadolu Halıcılığındaki Yeri - İzmir Kent Kültürü Dergisi
 • Citing :
  Öznur Aydın (1992-1993)
  “İzmir ve Bazı İlçelerinde Etnografya Müzelerinin Günümüzdeki Durumu ve Halı-Kilim Müzesi Kurulması Gerekliliği”, - Türkiye’de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, Ankara 1997, s. 101
  Cited :
  Erol Sanıbelli - Elvan Anmaç,"Ödemiş Müzesi ve Birgi Ulu Caminde Bulunan Halıların Müzecilik Açısından İncelenmesi", - Anadolu Folkloru, Sayı:6, Yıl: 4 Ekim-Kasım-Aralık 1992, s. 636–638

Referenced in books published by international publishers

 • Citing :
  Antony Wynn (2011-2012)
  Three Camels To Smyrna - Hali Publications Limited
  Cited :
  İngiliz Sermayesinin Batı Anadolu Halıcılığına Etkisi ve şark Halı Kumpanyası - Kültür Bakanlığı
 • Citing :
  Halil İnalcık (2008-2009)
  Türkiye Tekstil Tarihi - Türkiye İş Bankası
  Cited :
  Basit Yapılı Dokuma Örgüler - Dokuz Eylül Yayınları

Referenced in books published by national publishers

 • Citing :
  Ahmet Ali Bayhan , Fikri Salman , (2007-2008)
  Tarihi ve Kültürel Değerleri ile Kurşunlu - Kurşunlu Kaymakamlığı
  Cited :
  İngiliz Sermayesinin Batı Anadolu Halıcılığına Etkisi ve Şark Halı Kumpanyası - Kültür Bakanlığı
 • Citing :
  İsmail Öztürk (2007-2008)
  Koruma Kültürü ve Geleneksel Tekstillerin Korunması-Onarımı - Mor Fil Yayınları
  Cited :
  Tekstilde Kullanılan Lifler: Özellikleri ve Kullanım Alanları, , İzmir - Dokuz Eylül Yayınları
 • Citing :
  İsmail Öztürk (2007-2008)
  Koruma Kültürü ve Geleneksel Tekstillerin Korunması-Onarımı - Mor Fil Yayınları
  Cited :
  Tekstil Ürünleri Konservasyonunun Temel İlkeleri - Ankara Üniversitesi Basımevi
 • Citing :
  İsmail Öztürk (2005-2006)
  Koruma Kültürü ve Geleneksel Tekstillerin Korunması-Onarımı - Mor Fil Yayınları
  Cited :
  Tekstil Ürünleri Konservasyonunun Temel İlkeleri - 1. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu
 • Citing :
  Ülkü Küçükkurt, (1997-1998)
  İzmir Etnografya Müzesi’nde Bulunan Çeşitli Yörelere Ait Halı ve Kilimler, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon 1999, 104 S. - Afyon Kocatepe Üniversitesi
  Cited :
  “Geçmişten Günümüze Kula Halılarının Teknik ve Sanatsal Özellikleri ve Yeni Tasarımlar”, Danışman: Prof. İsmail ÖZTÜRK, İzmir 1997, 273 S. - İzmir 1997, 273 S. TC Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi
 • Citing :
  Dursun Ayan , Serap Leloğlu Ünal, , (1997-1998)
  “Geleneksel/Kırsal Üretimden Organize Üretime Geçiş Sürecinde Türkiye ve Türkmenistan Halıcılığı Üzerine”, - 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1999, s. 40
  Cited :
  İsmail Öztürk-Elvan Anmaç,"Yabancı Sermayenin Batı Anadolu Halıcılığına Girişi, Etkileri ve Günümüzdeki Uzantıları", - Türkiye’de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, Ankara 1997, s. 27
 • Citing :
  Serap Leloğlu Ünal , Dursun Ayan , (1996-1997)
  “Geleneksel/Kırsal Üretimden Organize Üretime Geçiş Sürecinde Türkiye ve Türkmenistan Halıcılığı Üzerine”, 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve - 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1999, s. 40
  Cited :
  : İsmail Öztürk-Elvan Anmaç,"Yabancı Sermayenin Batı Anadolu Halıcılığına Girişi, Etkileri ve Günümüzdeki Uzantıları", - Türkiye’de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, Ankara 1997, s. 30
 • Citing :
  Sabri Yetkin (1996-1997)
  “Karşıt İki Kıyıda Sanatsal Üretimin (Halı) Pazarlanma Rekabeti ve Bu Alandaki Milliyetçi Tartışmalar (1922- 1927)”, - )”, 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1999, s. 315
  Cited :
  İsmail Öztürk-Elvan Anmaç,"Yabancı Sermayenin Batı Anadolu Halıcılığına Girişi, Etkileri ve Günümüzdeki Uzantıları", - Türkiye’de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, Ankara 1997, s. 26–32

Referenced in publications covered by WoS indexes

 • Citing :
  Damla Isik (2010-2011)
  Personal and Global Economies: Male Carpet Manufacturers as Entrepreneurs in the Weaving Neighborhoods of Konya; Turkey - American Ethnologist
  Cited :
  İngiliz Sermayesinin Batı Anadolu Halıcılığına Etkisi ve Şark Halı Kumpanyası - Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri