CONFERENCE PAPERS


Published in other conference proceedings

National
 • E.Yazgan Bulgun , E.Özkavruk Adanır and D.Himam.
  (2016) Dijital Tekstil Desen Arşivi ve Sanal Müze Oluşturulması /Digital Textile Design Archive and Creating a Virtual Museum.
  Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi Ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü / E-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme – Elektronik Arşiv – Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu
  251-262, ISBN: 978-605-61009-5-6
 • E.Ozkavruk Adanır.
  (2016) Türkiyede Gelinliğin Son Yüzyılı.
  Akdeniz Üniversitesi, 3-5 Kasım 2016 Antalya / 4. Yöresel Ürünler Sempozyumu Ve Uluslararası Kültür Ve Sanat Etkinlikleri
  0-0, ISBN:
 • S.Kuleli , E.Özkavruk Adanır and G.Özge Dikkaya.
  (2013) Türkiye ve Rusya: Giyimde Batılılaşma Hikayesi.
  II. YÖRESEL ÜRÜNLER SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ / II. YÖRESEL ÜRÜNLER SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ
  0-0, ISBN:
 • E.Özkavruk Adanır , S.Kuleli and Ö.Dikkaya Göknur.
  (2012) Kızılcabölük Dokumalarının Gelinlik ve Kınalık Tasarımında Kullanımı Üzerine Öneriler.
  1. Yöresel ürünler Sempozyumu Ve Kültür/Sanat Etkinlikleri / 1. Yöresel ürünler Sempozyumu Ve Kültür/Sanat Etkinlikleri
  0-0, ISBN:
 • E.Özkavruk Adanır.
  (2009) “19. Yüzyılda İzmir’in Levanten Halı Tüccarları”,.
  19-20 Kasım 2009 / 10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri,
  7-17, ISBN:
 • E.Özkavruk , F.Himam Er.
  (2008) İspanyol Halıları: İspanyol Halıcılığına Farklı Kültürlerin Etkisi.
  Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Etkinlikleri / Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Etkinlikleri
  343-348, ISBN: 978-975-7666-92-9
 • O.Adanır , E.Anmaç.
  (2005) “Güzel Sanatlar Enstitülerinin Toplumsal Sanat Bilincinin Niteliksel Gelişimine Kurumsal Katkısı”,.
  Sanatta Anadolu Aydınlanması Ulusal Sanat Sempozyumu, 02-05 Haziran 2005,Erzurum
  35-40, ISBN:
 • E.Anmaç , B.Öztürk.
  (2005) “ Dolmabahçe Sarayında Bulunan Avrupa Tarzı Hereke Halıları”,.
  Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli / 1. Hereke Halı Kongresi, 23–24 Eylül 2005
  1-7, ISBN:
 • O.Sipahioğlu , E.Anmaç.
  (2002) “Bergama Müzesi Örneğinde Geleneksel Tekstillerin Sunumu ve Öneriler”,.
  Osman Bayatlı Anısına Bergama Sempozyumu, 16 Nisan 2002 Bergama / Osman Bayatlı Anısına Bergama Sempozyumu, 16 Nisan 2002 Bergama
  0-0, ISBN:
 • O.Sipahioğlu , E.Anmaç.
  (2002) “Bergama Müzesi Örneğinde Geleneksel Tekstillerin Sunumu ve Öneriler”,.
  Osman Bayatlı Anısına Bergama Sempozyumu, 16 Nisan 2002 Bergama / Osman Bayatlı Anısına Bergama Sempozyumu, 16 Nisan 2002 Bergama
  0-0, ISBN:
 • E.Anmaç , Ö.Aydın and İ.Öztürk.
  (2002) ; “Kenan Evren Etnografya Müzesi’nin Kula Kent Müzesi’ne Dönüştürülmesi Projesi”,.
  Kula- Koruma, Yaşatma, Geliştirme, Araştırma, Proje, Uygulama Sempozyumu, 11–13 Ekim 2002 Kula / Kula- Koruma, Yaşatma, Geliştirme, Araştırma, Proje, Uygulama Sempozyumu, 11–13 Ekim 2002 Kula
  0-0, ISBN:
 • E.Anmaç.
  (2002) “İzmir Etnografya Müzesi Deposunda Bulunan İpek ve Floş Halılar”,.
  8. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 13–15 Kasım 2002 İzmir, / 8. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 13–15 Kasım 2002 İzmir,
  0-0, ISBN:
 • E.Anmaç.
  (2000) “Tekstil Ürünleri Konservasyonunun Temel İlkeleri”,.
  1. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu Ve Restorasyonu Kolokyumu, Ankara, / 1. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu Ve Restorasyonu Kolokyumu, Ankara,
  75-80, ISBN:
 • E.Anmaç.
  (2000) “18. ve 19. Yüzyıl Milas Halılarından Örnekler”,.
  3. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya, / 3. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya,
  78-81, ISBN:
 • E.Anmaç , G.Karavar.
  (2000) “Restorasyon ve Konservasyon Öncesi El Dokuması Halıların Teknik Analizi ve İşlem Aşamaları”,.
  3. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya, / 3. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya,
  166-169, ISBN:
 • E.Anmaç.
  (1999) “Bir Grup Konya Halısının Motif ve Kompozisyon Özellikleri”,.
  2. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya, / 2. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya,
  8-19, ISBN:
 • E.Anmaç.
  (1999) “Tekstil Ürünlerinde Restorasyon ve Konservasyon İşlemlerinde Karar Verme Ölçütleri”,.
  2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal Ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu, İzmir, / 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal Ve Ekonomik Boyutu Sempo
  9-13, ISBN:
 • İ.Öztürk , E.Anmaç.
  (1997) “ Yabancı Sermayenin Batı Anadolu Halıcılığına Girişi, Etkileri ve Günümüzdeki Uzantıları”,.
  Türkiye’de El Sanatları Geleneği Ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, İzmir, / Türkiye’de El Sanatları Geleneği Ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, İzmir,
  26-32, ISBN:
 • E.Anmaç.
  (1994) “İngiliz Sermayesinin Batı Anadolu Halıcılığına Etkisi ve Şark Halı Kumpanyası”,.
  Kamu Ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde, Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempo
  5-17, ISBN:
International
 • B.İleri , E.Özkavruk Adanır.
  (2018) A Sustainability Project:Samandag Silk House.
  Central Silk Board, India-International Society For Wild Silkmoths / International Conference On Wild Silk Moths
  0-0, ISBN:
 • D.Himam Er , E.Özkavruk Adanır and E.Yazgan Bulgun.
  (2016) Developing Turkish Digital Textile Design Archive.
  Autex 2016, 8-10 June 2016, Ljubljana, Slovenia, 2016. / 16th World Textile Conference,Autex
  0-0, ISBN:
 • E.Yazgan Bulgun , E.Özkavruk Adanır and D.Himam Er.
  (2016) Cumhuriyet Dönemi Sümerbank Kumaşları ve Kültürel Mirasın Korunması.
  Bezce Anadolu'ya Dokunan Bezler
  0-0, ISBN:
 • S.Kuleli , E.Özkavruk Adanır and Ö.Dikkaya Göknur.
  (2016) Yöresel Kumaş Üretimindeki Atıkların Geri Dönüşümü: Ödemiş İpek Örneği.
  Bezce Anadolu'ya Dokunan Bezler
  0-0, ISBN:
 • S.Kuleli , E.Özkavruk Adanır and Ö.Dikkaya Göknur.
  (2016) Representation of Modern Turkish Women Through Magazines in Early Republican Era.
  3rd International Conference On Gender And Communication, April 7- 8, 2016, At The School Of Communication Of The University Of Seville, Spain / 3rd International Conference On Gender And Communication, April 7- 8, 2016, At The School Of Communication Of The University Of Seville, Spain
  0-0, ISBN:
 • E.Yazgan Bulgun , E.Özkavruk Adanır and F.Himam Er.
  (2014) Developing Awareness In Contemporary Fashion and Design Culture with Digital Design Archive.
  NODEM 2014 Conference, Engaging Spaces – Interpretation, Design And Digital Strategies
  259-266, ISBN:
 • E.Özkavruk Adanır , B.İleri.
  (2014) The Last Traditional Silkweavers in Antakya:Büyükaşık Family.
  International Sericultural Commission / The 23rd Congress On Sericulture & Silk Industry
  124-124, ISBN:
 • E.Özkavruk Adanır , S.Kuleli and Ö.Dikkaya Göknur.
  (2014) Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kadınının Temsiliyeti:7 Gün Dergisi Örneği.
  Uluslararası Sanat Ve Tasarım Kongresi
  98-107, ISBN:
 • E.Özkavruk Adanır , S.Kuleli and Ö.Dikkaya Göknur.
  (2014) Ödemiş İpek: A Local Case Study on Effective Utilization of Silk and Local Handcrafts.
  International Sericultural Commission / The 23rd Congress On Sericulture & Silk Industry
  123-123, ISBN:
 • E.Özkavruk Adanır , S.Kuleli and Ö.Dikkaya Göknur.
  (2014) Modernizing Women Through Magazines in Turkey in Early Republican Era.
  Department Of English City University Of Hong Kong / Fashion In Fiction Style Stories And Transglobal Narratives
  0-0, ISBN:
 • E.Özkavruk Adanır , Ö.Dikkaya Göknur and S.Kuleli.
  (2014) White and Glamorous: Changes in 20th Century Wedding Dresses in Turkey.
  6th Global Conference - Fashion: Exploring Critical Issues,Oxford / Fashion:Exploring Critical Issues
  0-0, ISBN:
 • E.Ozkavruk Adanir , S.Kuleli , Ö.Dikkaya Göknur and A.Kuleli.
  (2013) Sustainable Design in Bridalwear Sector: Proposal for Reuse of Local Silk Fabrics in Izmir's Bridalwear Industry.
  Black, Caspian Seas And Central Asia Silk Association / 6th BACSA International Conference "Building Value Chains In Sericulture"
  0-0, ISBN:
 • S.Kuleli , E.Özkavruk Adanır , Ö.Dikkaya Göknur.
  (2011) Ödemiş’te Geleneksel İpekböcekçiliğini Teşvik ve Geliştirme Projesi.
  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ / Uluslararası İpekböcekçiliği Ve İpekli Dokumalar Sempozyumu
  0-0, ISBN:
 • E.Ozkavruk Adanır , S.Kuleli , O.Dikkaya Göknur.
  (2011) A Local Project: Promotion of Silkworm Breeding in Odemis.
  International Sericultural Commssion, The Queen Sirikit Department Of Serculture / 22nd Congress Of The International Sericultural Commission
  0-0, ISBN: 978-974-403-803-6
 • O.Dikkaya Göknur , E.Özkavruk Adanır , S.Kuleli.
  (2011) Ödemiş İpek Dokumacılığı ve Ürün Çeşitliliği Üzerine Bir Değerlendirme.
  Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi / Uluslararası İpekböcekçiliği Ve İpekli Dokumalar Sempozyumu
  0-0, ISBN:
 • E.Özkavruk Adanır , B.İleri.
  (2010) Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etüdlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi.
  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ / ULUSLARARASI TÜRK HALI VEDÜZ DOKUMA YAYGILARI (KİLİM, CİCİM, ZİLİ, SUMAK) SEMPOZYUMU
  1-23, ISBN:
 • E.Anmaç , F.Adıgüzel Toprak.
  (2007) An Instigative Attitude: "Conspicious Consumption" at the Ottoman Court by the Patrons during Suleyman I's Reign.
  Victoria&Albert Museum / Patrons, Makers And Traders : People And Art In The Islamic Middle East
  0-0, ISBN:
 • E.Anmaç , B.Öztürk.
  (2007) European Carpets in Dolmabahce Palace Collection.
  ICOC / The XIth International Conference On Oriental Carpets
  0-0, ISBN:
 • E.Özkavruk , B.Öztürk.
  (2007) The Effect of Carpet Trade Between the Ottoman Empire and Great Britain:Anatolian and English Carpets.
  13th International Congress Of Turkish Art / 13th International Congress Of Turkish Art
  0-0, ISBN:
 • E.Anmaç.
  (2006) Anadolu Halılarının İngiliz ve Fransız Halıcılığına Etkisi.
  VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
  0-0, ISBN:
 • E.Anmaç , B.Öztürk.
  (2006) İngiliz Halıcılığının Başlangıcı ve Türk Halıcılığı ile Etkileşimi.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Tübitak / Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu
  148-156, ISBN:
 • E.Anmaç , F.Adıgüzel .
  (2006) Changing Face of Ottoman Imperial Image:Carpets of Dolmabahce Palace.
  Textile Society Of America10th Biennial Symposium / Textile Narratives +Conversations
  0-0, ISBN:
 • E.Anmaç.
  (2005) Two Projects Regarding Traditional Turkish Rugs and Kilims Led by The Traditional Turkish Arts Department-Faculty of Fine Arts-Dokuz Eylul University.
  13th ETN Conference / European Textile Network
  0-0, ISBN:
 • E.Anmaç.
  (2005) Timeline of Change in Carpet Designing of Anatolia From Traditional to Modern.
  13th ETN Conference / European Textile Network
  0-0, ISBN:
 • İ.Öztürk , E.Anmaç.
  (2005) Regionally Different Traditional Turkish Carpets and the New Appearances They Gained in 19th Century.
  13th ETN Conference / European Textile Network
  0-0, ISBN:
 • E.Anmaç , F.Adıgüzel , İ.Öztürk.
  (2004) The Effect of Carpet Trade Between the Ottoman Empire and Great Britain on West Anatolian Carpet Designs.
  Textile Society Of America 9th Biennial Symposium / Appropriation*Acculturation*Transformation
  0-0, ISBN:
 • E.Anmaç.
  (2002) Batı Anadolu Halıcılığında Kula Halılarının Yeri ve Çolakzade Halı Şirketi .
  Türk Tarih Kongresi / XIII. Türk Tarih Kongresi
  1267-1280, ISBN: 975-1615-90-9