BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

 • E.Yazgan Bulgun , E.Özkavruk Adanır and F.D.Himam .
  (2015) Türkiye Baskı Desenleri Tarihi: Sümerbank Örneği 1956-2001.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi, İZKA , ISBN: 978-975-8789-56-6
  Author
 • E.Özkavruk Adanır .
  (2015) Tekstil Lifleri:Özellikleri ve Kullanım Alanları.
  Mungan Kavram Yayınevi , ISBN: 978-605-88358-2-5
  Author
 • J.Bronowski , B.Mazlish .
  (2012) Leonardo'dan Hegel'e Batı Düşünce Tarihi.
  Say Yayınları , ISBN: 978-605-02-0131-4
  Interpreter
 • E.Özkavruk , N.Yılmaz .
  (2007) Dokuma Kumaş Sözlüğü, Cilt:2.
  İzmir , ISBN: 978-9944-0866-0-8
  Author
 • E.Özkavruk , N.Yılmaz .
  (2007) Dokuma Kumaş Sözlüğü, Cilt:1.
  İzmir , ISBN: 978-9944-0866-0-8
  Author
 • E.Anmaç .
  (2004) Tekstilde Kullanılan Lifler: Özellikleri ve Kullanım Alanları,.
  Dokuz Eylül Yayınları , ISBN: 975-6981-68-7
  Author
 • E.Anmaç , N.Yılmaz .
  (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler.
  Dokuz Eylül Yayınları ,
  Author