CITED WORKS

Referenced in publications covered by other indexes

 • Citing :
  Aykut GÜNEŞ , Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU , (2020-2021)
  Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki - Yaşadıkça Eğitim
  Cited :
  Öğretim elemanlarının örgütsel vatandaşlık davranışları ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki - Educational Administration: Theory and Practice
 • Citing :
  Vuyisile Msila (2014-2015)
  Manipulating School Culture for Effective Leadership - Mediterranean Journal of Social Sciences
  Cited :
  Implications from the Diagnosis of a School Culture at a Higher Education Institution - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
 • Citing :
  Ahmet Avcı (2013-2014)
  Örgüt Kültürü: Kavramsal Çerçevesi ve Eğitim Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi - Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
  Cited :
  Implications from the diagnosis of a school culture at a higher education institution - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

Referenced in national refereed publications

 • Citing :
  Ali Can Yılmaz , Seyhan Bilir Güler , (2018-2019)
  Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Anlamlandırılması: Bir Aile İşletmesinde Nitel Araştırma - Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  Cited :
  Öğretim Elemanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki - Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
 • Citing :
  Ahmet Melih Güneş (-1)
  Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarıyla Okul İklimi Arasındaki İlişki - Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  Cited :
  The relationship between school climate perceptions and school size and status. - e-International Journal of Educational Research, 4(4),100-116.

Referenced in publications covered by WoS indexes

 • Citing :
  Snehasish Banerjee (2020-2021)
  To capture the research landscape of lecture capture in university education - Computers & Education
  Cited :
  A Study Exploring Students’ Usage Patterns and Adoption of Lecture Capture - Technology, Knowledge and Learning