ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National
 • E.KATIMAN.
  (2020) Kovid-19 Olgusu Çerçevesinde, Salgın Hastalığın Menşei Olan Devletin Uluslararası Sorumluluk Hukuku Kuralları Bakımından Durumu.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ,
 • E.KATIMAN.
  (2014) “TEMEL HAKLARIN KORUNMA UYGULAMASI İÇİNDE ULUSLARARASI KAMU HUKUKU KURALLARININ GELİŞİMİ”:.
  Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi , No. 1, 117-147,

Published or accepted to be published in refereed journals

National
 • E.KATIMAN and E.ARSLAN.
  (2020) "İnsan Hakları Hukukunda Hukuki Çoğulluk" .
  Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Ceren Damar Armağanı , Vol. Cilt:5 , No. Nisan 2020,
 • E.KATIMAN.
  (2016) TEMEL HAKLAR BAKIMINDAN PİYASALARIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ.
  BFHD , Vol. 5, No. 17, ISBN: 2016
 • E.KATIMAN.
  (2016) YARDIM KURULUŞU OLMANIN ÖTESİNDE BİR ÖRGÜT,ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ.
  TBB , No. 116, 387-416,
 • E.KATIMAN.
  (2014) "ULUSLARARASI ANDLAŞMALARI DENETLEME MEKANİZMALARI- GRETA VE AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERİ’NİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ".
  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ , No. 113, 127-140,
 • E.KATIMAN.
  (2014) “ARCTİC SUNRİSE" (UDHM, HOLLANDA KRALLIĞI/RUSYA FEDERASYONU) DAVASI IŞIĞINDA, ULUSLARARASI HUKUK VE ÇEVRE KORUMA EYLEMLERİ".
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 139-158,
 • E.KATIMAN.
  (2013) BİR İÇ HUKUK YOLU OLARAK BİREYSEL BAŞVURU VE ETKİNLİĞİ SORUNU – Individual Application as a Domestic Remedy and Its Effectiveness.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 107, 19-50, ISBN: 9781111162191