CONFERENCE PAPERS


Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings

National
 • B.Ozkul , S.Telli and S.Yıldız.
  (2017) Geçmişten Günümüze Oyun Aktarımı.
  0-0, ISBN:
International
 • B.Ozkul.
  (2016) Erken Çocuklukta Evli ve Boşanmış Babaların Ebeveyn Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi.
  III International Eurasian Education Research Congress
  0-0, ISBN: