CONFERENCE PAPERS


Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings

International
 • A.BULGURCU and B.ÖZKUL.
  (2019) The Effect of Integrated Microbe Training on Microbe Perception in Early Childhood.
  IX. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia / Proceedings And Abstracts Book
  321-322, ISBN: 978-605-68882-7-4

Published in other conference proceedings

National
 • H.Yıldız , B.Özkul , S.Y.Özgün and E.Oral.
  (2019) Erken Çocukluk Döneminde Spor Destekli Uygulamalarda Kaynaştırma Eğitiminin Anne Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi.
  29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi
  -, ISBN:
International
 • B.Özkul , S.Y.Özgün , E.Oral.
  (2019) Investigation of Parental Self Efficacy of the Parents Who Have Children in Early Childhood Period.
  IX. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE)
  -, ISBN:
 • S.Y.Özgün , B.Özkul , E.Oral and M.İ.Şemin.
  (2019) The Effects Of Yoga On Cognitive Function Of Preschool Children.
  IX. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE)
  -, ISBN:
 • B.Özkul , S.Y.Özgün , E.Oral.
  (2019) Erken Çocuklukta Okul Temelli Yoga Eğitiminin Çocukların Bilişsel İşlevlerini Uygulama Performanslarına Etkisi.
  2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK2019)
  -, ISBN:
 • B.Özkul , S.Y.Özgün , E.Oral.
  (2019) Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Kitapları Seçkisinden “Elif” Serisinin Baba İmgesi Bağlamında İncelenmesi.
  II. ICES Uluslararası Eğitim Ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi
  -, ISBN:
 • E.Oral , B.Özkul , S.Y.Özgün.
  (2019) Erken Çocukluk Döneminde Okul Aile İşbirliği: Yeni Bir Yol Olarak Sosyal Medya Kullanımı.
  2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK2019)
  -, ISBN:
 • B.Özkul.
  (2018) Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Algıladıkları Çevre Sorunlarının İncelenmesi.
  Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi / VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ TAM METİN KİTABI
  2-6, ISBN: 978-605-82193-3-5
 • B.Özkul , S.Y.Özgün , E.Oral.
  (2018) Düşlerle Bilim Projesi Uygulamalarının Bilimsel Süreç Becerileri Bağlamında Değerlendirilmesi.
  . 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
  -, ISBN:
 • B.Ozkul , S.Telli , S.Yıldız.
  (2017) Geçmişten Günümüze Oyun Aktarımı.
  . 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
  0-0, ISBN:
 • S.Y.Özgün , B.Özkul , H.Yıldız and E.Oral.
  (2017) Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Mesleki Doyumlarının Yordanması.
  5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi
  -, ISBN:
 • B.Ozkul.
  (2016) Erken Çocuklukta Evli ve Boşanmış Babaların Ebeveyn Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi.
  III International Eurasian Education Research Congress
  0-0, ISBN: