ARTICLES


Published or accepted to be published in refereed journals

International
  • B.Özkul and S.Y.Özgün.
    (2019) Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Kitapları Seçkisinden “Elif” Serisinin Baba İmgesi Bağlamında İncelenmesi.
    Uluslarası Çocuk Edebiyatı Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi , Vol. 3, No. 2, 45-56,