ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

International
  • S.Y.Özgün , B.Özkul , E.Oral and İ.Şemin.
    (2021) The Effects of Yoga Education on the Cognitive Functions of Children in Early Childhood.
    Education And Science , Vol. 46, No. 206, 303-316,

Published or accepted to be published in refereed journals

International
  • B.Özkul , S.Y.Özgün.
    (2019) Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Kitapları Seçkisinden “Elif” Serisinin Baba İmgesi Bağlamında İncelenmesi.
    Uluslarası Çocuk Edebiyatı Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi , Vol. 3, No. 2, 45-56,